Info

Forskere har undersøkt mye om testosteronets rolle i kroppen vår de siste tiårene. Det er funnet mange sammenhenger i forhold til andre helserelaterte plager. Det er ting som:

● Diabetes type 2
● Hårtap
● Fedme
● Mangel på energi

Men i det siste har det blitt forsket en del på sammenhengen mellom utviklingen av demens og mangel av testosteron.

testosteron og demens

Det ble forsket på en gruppe middelaldrende menn i Kina, som hadde en mild form for kognitiv forstyrrelse (noe som senere kan føre til den meget alvorlige tilstanden Alzheimers syndrom). I begynnelsen av denne forskningen, ble det tatt blodprøver av mennene for å måle testosteronnivået deres. Ett år senere tok de nye prøver. Alle hadde på de tidligere prøvene fått påvist lav testosteron, og 25% av mennene hadde på dette stadiet utviklet Alzheimers.

Testosteron – behandling mot demens

Det har senere blitt forsket på kvinner, demens og i forhold til deres nivå av testosteron.

En gruppe friske damer som var kommett over overgangsalderen ble i Australia testet for sine kognitive funksjoner, altså evnen til å gjøre regnestykker, løse problemer og lignende. Det ble også tatt blodprøver for å måle testosteronet deres. De ble så delt i to grupper, hvorav den ene gruppen skulle ta en gel som inneholdt testosteron, mens den andre tok en placebo-gel.

De ble testet i 26 uker, og det ble målt at damene som fikk behandling med testosteron hadde et testosteronnivå som var normalt for damer på deres alder, selv om de fikk et ekstra tilskudd via gelen. Det viste seg også at damene med ekstra testosteron hadde bedre hukommelse enn de andre.

Konklusjonen forskerne kunne trekke var at det har noe med blodkar å gjøre. De tror at lav testosteron kan føre til mindre blodtilførsel til hjernen. Det er kanskje ikke så mye at man merker det med en gang, men over lang tid kan det føre til demens.